BLT / Sydöstran logoVälkommen till Blekinges bästa nyhetssajt
 • Kontakta oss
 • Privatannonser
 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Tipsa oss
 • Kalendern
 • Föreningsnotiser
 • Nyheter
 • Sporten
 • Kultur & Nöje
 • Familj
 • Opinion
 • Bloggar
 • Väder
 • Förmåner
 • BLT & Sydöstran
 • Ledare BLT
 • Ledare Sydöstran
 • Insändare/Debatt BLT
 • Insändare Sydöstran
 • Nyheter
 • Nyhetsdygnet
 • Läsarnas val
 • Nyheter i bilder
 • Händelsekartan
 • Infrastrukturen i södra Sverige lider av kraftiga underinvesteringar och bristande underhåll. Detta ger landet en sämre tillgänglighet till den växande marknaden runt Östersjön och kan i förlängningen hämma den framtida exporten och tillväxten. Det är därför hög tid för en långsiktig politisk vision som även innefattar sydöstra Sverige och den potential som finns i Östersjöregionen.
  I år är det 20 år sedan Östersjön förvandlades från att vara ett hårt kontrollerat gränshav till att åter bli en länk för att föra samman människor, kulturer och länder. Östersjöregionen är i dag en starkt integrerad handelsregion, med tätt sammanknutna men relativt små och kunskapsintensiva ekonomier.
  I en färsk rapport pekar OECD på att efterkrigstidens politik väsentligt har gynnat ett västligt transportnät och negligerat de mer östliga. Detta har gjort att Småland och Blekinge, på grund av bristerna i infrastrukturen, har mindre tillgänglighet till de stora europeiska marknaderna än regioner som ligger längre bort. Begränsningarna minskar möjligheterna för Sverige att dra fördel av läget i Östersjöregionen.
  Småland–Blekinge har ett framgångsrikt och exportinriktat näringsliv med stor bredd och delar av regionen är ett populärt turistmål för hela norra Europa. I regionen ryms också en attraktiv och internationell kunskapsmiljö genom Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping och Linné-universitetet. Dessa bedriver utbildning och forskning av hög kvalitet och med stort genomslag, nationellt som internationellt.
  För att kunna få ut maximal effekt av de satsningar som görs behöver Småland och Blekinge förbättrade kommunikationer som leder till minimal miljö- och klimatpåverkan. OECD pekar i sin rapport på att det finns en stor potential genom regionens närhet till europeiska marknader.
  I samarbetsprojektet Cargoto, utvecklar privata och offentliga aktörer i Sverige och Lettland en ny godstransportrutt mellan kombiterminalerna i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö samt hamnen i Oskarshamn över Östersjön till hamnen i Ventspils med förbindelse vidare till Moskva och Kina. Målet är en fast, fungerande transportlinje redan 2012. Utveckling sker även genom de två pågående Motorways of the sea-projekten mellan Karlshamn–Klaipeda och Karlskrona–Gdynia. Färjelinjen mellan Karlshamn–Klaipeda är en länk i transportleden mellan Esbjerg via Karlshamn och vidare österut mot Ryssland och Kina medan färjelinjen mellan Karlskrona–Gdynia är en länk i transportkorridoren mellan Adriatiska havet, genom östra Europa och Polen och Skandinavien.
  I detta sammanhang är de pågående revideringarna av det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, av största betydelse. Här är det förvånande att regeringen har lagt ned så mycket kraft och energi för att satsningarna ska genomföras från EU:s sida samtidigt som man inte fort- sätter de svenska satsningarna med fortsatt prioritering av dessa korridorer för att möta den utveckling som nu sker i hamnarna. Utan ett fungerande järnvägs- och vägnät så uppstår ett ingenmansland i sydöstra Sverige, vilket riskerar TEN-T-projektet.
  Med begränsade resurser tar Småland–Blekinge sitt ansvar och gör vad vi kan för att växla upp tillväxten och utvecklingen i hela sydöstra Sverige. Men för att nå en långsiktigt positiv effekt och för att ta emot den ökade handeln och utbytet med Östersjöregionen så är det nödvändigt att även staten investerar i infrastrukturen. Ett transportsystem är nämligen inte starkare än dess svagaste länk.
  Det är hög tid för en långsiktig politisk vision som även innefattar sydöstra Sverige och den potential som finns i Östersjöregionen. Satsningar på infrastrukturen i sydöstra Sverige är en strategiskt viktig satsning på tillväxt, utveckling och välfärd.
  Fotnot: TEN-T betyder Trans-European Transport Network och är ett EU-projekt som ska maximera logistiken inom infrastruktur och transport i EU.

  Dela |
  blog comments powered by Disqus

  Senaste nytt från Debatt BLT

  Annons:

  Senaste nytt

  handbollsallsvenskan

  YARARÄTTEGÅNGEN DAG 7

    BLTSYDOSTRAN.SE DIREKTBEVAKADE HELA DAGEN

  Dålig dag för mordmisstänkt man

  Den sjunde dagen i Karlskrona tingsrätt – Yaras pappa Mohammed kunde inte se klasskamratens vittnesmål

 • Direktrapportering från Yararättegången dag 6
 • Yararättegången dag 5 - vi direktrapporterar
 • De misstänkta mördarna ska förhöras (dag 4)
 • Läs vår rapportering (dag 3)
 • Läs vår rapportering – hörs Yara på filmen? (dag 2)
 • Läs gårdagens direktrapportering i efterhand (dag 1)
 • Alla artiklar om åttaåriga Yaras död
 • Hockeyallsvenskan

  Annons:

  Annons:

  Annons:

  Riktlinjer för läsarkommentarer på Bltsydostran.se

  På Bltsydostran.se är det möjligt att kommentera nästan alla artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal.

  För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på Bltsydostran.se. Kommentarerna lagras hos Disqus. På tider då Bltsydostrans webbredaktion inte är bemannad går det att kommentera artiklar, men de blir inte publicerade förrän efter granskning.

  Bltsydostran.se tillämpar förmoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att alla kommentarer granskas före publicering. Kommentarerna måste leva upp till Bltsydostran.se:s riktlinjer för läsarkommentarer för att bli publicerade. Ibland kan kommentarerna också publiceras i papperstidningen.

  Använd ett hyfsat språk, utan tillmälen, nedsättande omdömen, svordomar eller obscena ord. Visa respekt för andra debattörer och andras åsikter. Utgå från att det du vill säga ska vara meningsfullt för andra läsare.

  Du kan använda signatur och på det viset vara anonym, men tänk på att trovärdigheten och tyngden i ditt inlägg blir större om du använder eget namn.

  BLT:s och Sydöstrans webbar lyder under Tryckfrihetsförordningens regler om ansvarig utgivare vilket innebär att det är ansvarig utgivare som i sista hand avgör om ett inlägg ska publiceras eller ej.

  Läsarkommentarer - riktlinjer

  Vi har högt i tak.

  Vi har en tillåtande grundinställning.

  Vi vill att användarna ska komma till tals.

  Men

  Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

  Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

  Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

  Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

  Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

  Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

  Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

  Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

  Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

  Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel med mera i läsarkommentarerna.

  Hittar du inlägg som du tycker strider mot våra regler är du välkommen att uppmärksamma våra webbredaktörer på webb@bltsydostran.se

  Inloggning för prenumeranter

  Logga In Logga in med ditt Facebook-konto

  Bli kund på bltsydostran.se